Du kan via länken ovan, utan kostnad, ladda ner min femte bok "Knäck Koden Nu!" som e-bok/PDF".

Boken består av 415 sidor personlig utveckling/ledarskap fördelat på 100 korta kapitel där varje kapitel motsvarar en procent. I varje kapitel får du konkreta råd och djupa insikter, du får ta del av mina egna erfarenheter blandat med vetenskapliga fakta och aktuell forskning. Tillsammans skapar detta ett praktiskt, levande underlag du kan gå tillbaka till när du vill och kontinuerligt arbeta efter.

I slutet av boken finner du en utvärdering du kan fylla i efter att du läst respektive kapitel och länder att du själv lever och agerar utefter dess principer. För att alltid ha arbete krävs 80 procent. För att alltid ha arbete och själv bestämma sin lön krävs....

+ Bonuskapitel & specialskrivna bidrag av Torkild Sköld, Marco Passanante, Christina Grossi, Tomas Lydahl och Tina Hedberg.

Trevlig läsning!