SPECIALANPASSADE

LÖSNINGAR FÖR RETAIL

Föreläsning värdskap + anpassade workshops

Har du hört talas om tratten, behovsanalys, olika avslutstekniker och hur en säljare bemöter invändningar? Det har du säkert. Visste du att dessa tekniker börjades lära ut för över 70 år sedan? 

Teknikerna som används idag går att finna i böcker från 1940-talet. Det är verkligen hög tid för säljarna att gå till nästa utvecklingsnivå för att kunna matcha köparnas utveckling.

Företag idag är ytterst långt framme på alla hårda faktorer så exempelvis; bemanning, varulager, prissättning och leverantörsförhandlingar. 

Vi har en gigantisk konkurrensfaktor idag som ännu inte är utvecklad och det är värdskap. Att sälja rätt är lätt med ett genuint värdskap. Det finns mängder av betydelsefulla fördelar och synergieffekter med värdskapsbaserad försäljning:

  • Kunderna handlar mer.
  • Kunderna kommer tillbaka oftare.
  • Kunderna rekommenderar mer.
  • 19% mindre sjukskrivningar.
  • 125 % mindre utbrändhet.
  • 33% högre lönsamhet.
  • 51% högre omsättning.
  • 43% högre produktivitet.

Källor: Gallup, Opener, HayGroup.

På denna föreläsning med tillhörande workshops byggs genuint värdskap inom organisationen som sedan sprider det till sina kunder.

Konsultation

Ibland skall jag inte synas i verksamheten. Oftast gäller det HR-relaterade ämnen eller då ägaren/ägarna/styrelsen vill diskutera ämnen som rör verksamhetens framtid.

Jag har bl.a representerat företag vid lokala och centrala fackliga förhandlingar, varit inhyrd VD, varit rådgivare för styrelser och agerat som försäljningschef, personalchef samt controller.