TJÄNSTER

FÖRELÄSNINGAR

Grunden till att skapa en framgångsrik förändringsprocess är att få medarbetarna mottagliga. Niclas anpassade föreläsningar fulla av insikter, fakta och egna erfarenheter knyter samman arbetslaget och skapar energi och engagemang. Var beredd på skratt, tårar, kramar och djupa insikter.

WORKSHOPS

Workshops och gemensamma övningar får medarbetarna att känna delaktighet vilket skapar en genuin vilja att comitta sig i förändringsprocessen.

Exempelvis: Den geometriska skalan, analyser av beteendestilar, bygga feedbackkultur och värdegrundarbete.

DET TRYGGA LEDARSKAPET

En verksamhet är aldrig bättre än ledarskapet. Niclas har anpassade utbildningar med möjlighet till återkoppling. Trygga ledare leder inte endast utefter de det lärt sig eller utefter vad sett eller hört. De leder inifrån, från sina värderingar med integritet och genuinitet vilket skapar trivsel, trygga medarbetare och goda resultat.

COACHING

Ibland behövs det små, små saker för att skapa stora förändringar. Det är detta coaching handlar om; att med utmanande frågeställningar få människor att se sig själv i ett annat perspektiv och därigenom finna nya sätt att kommunicera och skapa resultat.

FÖRETAGSKULTURANALYSER

Genom att göra anonyma analyser av företaget och ledarskapet visar ledningen att medarbetarnas åsikter är viktiga. Det skapar en god tranparens i alla nivåer av verksamheten och en vilja att genomföra en förändringsprocess på riktigt.

REPRESENTANT VID FACKLIGA FÖRHANDLINGAR

Jag har som konsult arbetat som inhyrd VD samt som försäljnings- och personalchef. I dessa sammanhang har jag varit representant för olika bolag vid lokala och centrala förhandlingar.  

SPECIALANPASSADE

TJÄNSTER FÖR RETAIL

Efter alla år inom retail slår mitt hjärta hårt för utveckling både i människor och system för att komma framåt och skapa en lönsam rörelse samt ett starkt lag präglat av kommunikation och glädje.

Klicka här för mer information.