Metodik

För alla verksamheter, arbetsgrupper och lag.

För bästa långsiktiga nytta, utveckling och resultat är det bästa att avsätta minst åtta effektiva timmar. Hur denna tid fördelas bestämmer ni med hänsyn till er verksamhet. Vissa kunder vill ha en och halv dag i sträck, vissa vill dela upp det på två eller tre separata tillfällen som infaller vid personalmöten eller liknande. Självklart går det också att komprimera innehållet till en kortare föreläsning om ni önskar det.

Exempel på upplägg: Vår färdplan tillsammans består av två delar. Den ena delen är i form av föreläsningar där jag först går igenom människan på det personliga planet: varför är vi som vi är, varför agerar och reagerar vi som vi gör? Sedan föreläser jag om laget arbetslaget. Vad kännetecknar ett lag som går framåt, hur kan vi förändra kulturer? Jag pratar vidare och påvisar exempel från verkligheten om kommunikation, värderingar, kroppsspråk, vikten av självinsikt för individen samt om beteenden och attityder. Vad alla får klart för sig är att alla genom sina små dagliga signaler påverkar allt inom laget: fokus, vilja, humör, energi, trivsel, effektivitet, färdriktning, positivitet och resultat.

Föreläsningarna är fulla av starka insikter, var beredda på starka känslor, skratt, tårar, förändring och utveckling - Det är under resan till målet lagmedlemmarna formas och laget utvecklas.

Detta blandar jag med 2-5 anpassade workshops. Allt baserat på var ni befinner er, vilka insatser som behövs och framförallt vart ni vill. Ni berättar vart ni vill nå - jag är ert verktyg för att ta er dit. När laget tillsammans jobbar med workshopparna skapas förståelse för varandras olikheter och vikten av att visa respekt, att alla är värdefulla till laget, att alla bidrar till resultatet. Att i ett lag som vill framåt finns inga genvägar, alla behöver ta 100 procent ansvar för sin egen insats.

Några exempel på innehåll:

  • Vi skapar regler inom laget för att alla skall förstå vad som är viktigt för laget och vad som gäller inom laget, följs inte det laget gemensamt bestämt blir det lätt att reda ut vad som orsakat detta.
  • Vi tar fram verktyg så att vi kan ha högt i tak på riktigt, så alla kan prata med den saken berör och undvika "onödigt snack i korridoren".
  • Vi använder oss av den geometriska skalan för att konkret påvisa hur laget tillsammans skall ta sig framåt.
  • Vi gör en analys av beteendestilar så alla får en djupare förståelse för varandra och att alla har viktiga egenskaper för att ta laget framåt.
  • Vi arbetar fram ett gemensamt verktyg så alla inser vad som är viktigt på arbetsplatsen och hur vi kan säkerställa att vi gör rätt saker.

Ju mer tid vi har till förfogande desto mer hinner vi arbeta djupare med workshopparna som ger de konkreta verktygen framåt. Beroende på tidsaspekten får ni antingen redskapen av mig att slutföra själva eller så gör jag er sällskap. När underlagen från workshopparna är sammanställda vet ni hur ni skall arbeta framåt och ni kan då bestämma prioritetsordning och tidsplan.

Detta är vad ni konkret får med er i ert dagliga arbete

Efter att vi skiljs åt sammanfattar jag workshopparna och sänder dem till er i pdf-form så ni kan skriva ut, göra officiellt inom laget och direkt implementera dem i er verksamhet samt använda som underlag vid nyanställningar. Underlagen från våra workshoppar är också perfekta att använda vid kommande personalmöten då ni kan följa upp, prata kring resultaten och ta fram nya mål. Vid svåra samtal är dessa underlag värdefulla då de konkretiserar vad som är överenskommet och gör detta väldigt tydligt.