Webbshop: Böcker & E-böcker

Beställ böcker och e-böcker genom att klicka på länkarna. Vänligen scrolla ned för att läsa om respektive bok.

7 steg inom självledarskap   -   100 vägar till ett genuint självledarskap   -   Visa Guldet   -   7 steps within self-leadership

Adlibris        -        Bokus        -        Apple Books        -       BoD       -        Amazon

Förhandsboka den kommande boken och tillhörande arbetsboken direkt från Niclas

Formeln till lönsamhet, tillväxt och utveckling

Ledarens guide till en välmående kultur, lojala lag och lojala kunder. "En ledare höjer inte rösten, den höjer nivån." - Niclas Timmerby Kan det finnas en formel som skapar långsiktiga goda resultat, tillväxt, passion, effektivitet, acceptans av roller, ansvarsfullhet, engagemang,  att medarbetare växer och utvecklas oavsett bolagsform, oavsett om  det är ett idrottslag, en avdelning, en styrelse, ett företag, en grupp  av företagsledare, franchisetagare, chefer eller en hel organisation?  Hur skapar du som ledare en trivsam atmosfär där ditt lag presterar  på sin högsta nivå, vill bli självgående, tar ansvar och aktivt bidrar  till organisationens vision, mål, ambitioner och framgång?  Den här boken är en praktisk guide för dig som ledare som bl.a. innehåller tydliga steg-för-steg processbeskrivningar, studier som påvisar fakta och samband, reflektion för ledningsgrupper, 15 sidor för egenreflektion samt 47 självskattningsfrågor för ditt ledarskap och självledarskap. Dessutom applicerbara workshops och konkreta verktyg som exempelvis: Tillitshjulet, Niclas trafikljus, fyra nivåer av feedback för alla generationer och kulturer, anpassad coachning genom "isberget", konflikthantering, 100% självinsikt och paradoxen med kikaren. Pivotala delar inom förändringsarbete som exempelvis; Hur du som ledare får stora beslut och förändringsarbete att landa framgångsrikt och i linje med kulturen. Hur du som ledare synliggör/tydliggör drivkraft, ömsesidiga förväntningar och gemensamt synsätt för ditt team. Hur du som ledare stabiliserar det inre värdskapet. Pris exklusive frakt inom Sverige.  Fraktkostnad (69kr Postnord) tillkommer. Gratis frakt vid köp över tio exemplar. Storlek : A5 Antal sidor: 407

185,00 kr

Arbetsbok - Formeln till lönsamhet, tillväxt och utveckling. (A4)

2024 publiceras:  Arbetsbok - Formeln till lönsamhet, tillväxt och utveckling , ditt konkreta verktyg som ledare för att effektivt implementera formeln till varje lagmedlem. Arbetsboken är uppbyggd som ett levande dokument som följer varje lagmedlem från inledande personalmöten/workshops till individuella medarbetarsamtal, och från självkännedom till förutsättningar att känna mening, motivation och vilja att uppfylla personliga målsättningar. Arbetsboken är anpassad för att läsas ur lagmedlemmens perspektiv, den är tydlig och kraftfull. Deltagaren dokumenterar själv sina reflektioner, slutsatser och sin egen utveckling. Arbetsboken består av följande fem kapitel: Kapitel 1: Det interna värdskapet. Kapitel 2: Den gemensamma riktningen. Kapitel 3: En trivsam kultur och arbetsmiljö. Kapitel 4: Det yttre värdskapet. Kapitel 5: Framåt tillsammans! ( En summering av de fyra kapitlen och vägen framåt.) Pris exklusive frakt inom Sverige. Fraktkostnad (69kr Postnord) tillkommer. Gratis frakt vid köp över tio exemplar. Storlek : A4

280,00 kr

  7 steg inom självledarskap

  Förord av Tina Thörner

  Varje gång i ditt liv du påverkas av en annan människa präglar det dig som människa. Det påverkar dina tankar, ditt beteende, din attityd, ditt välmående, hur du agerar mot dina mål och hur du från det ögonblicket påverkar andra människor på din livsresa. Hur påverkar allt detta din vardag? Denna bok handlar om hur du tar kontrollen och ger dig 7 steg till att leva ett unikt liv.

  1. Vilket liv har du lärt dig leva?
  2. Vilken är din potential?
  3. Vilka vill du ha med dig på resan?
  4. Lev, tänk och agera i nuet.
  5. Det negativa skynket.
  6. Det långsiktiga perspektivet.
  7. Slutdestinationen.

  "Livet börjar när syftet blir viktigare än skalet." - Niclas Timmerby

  Finns som fysisk bok (432 sidor, A5) och som e-bok.

  100 vägar till ett genuint självledarskap

  Förord av Emerich Roth

  Nominerad till "Årets Projektledarbok 2024" 

  100 korta kapitel med insiktsfulla principer och handfasta råd på din personliga livsresa för att motverka yttre förväntningar, negativ prägling och stress samt konkreta verktyg till att bygga ett solitt rykte inom yrkeslivet. 

  Ett självskattningsformulär på 13 sidor ingår i boken där du kan följa din egen utveckling.

  "Ord utan syfte är som att sola inomhus. Intentionen är säkert god men det ger inget resultat." - Niclas Timmerby

  Finns som fysisk bok (612 sidor, A5) och som e-bok.

  Visa Guldet

  Meningen med livet är inte att försöka förändra sig själv.

   Meningen med livet är att förändra synen på sig själv. 

  Det är en väsentlig skillnad, för när vi människor försöker förändra oss själva gör vi det ofta för andras skull. För att vi vill passa in och vara till lags, för att vi helt enkelt vill vara omtyckta och känna oss älskade.

  När du arbetar med att förändra din syn på dig själv förändrar du i samma ögonblick ditt självkoncept (din identitet, den du ser som dig själv) vilket förändrar vad du känner för dig själv.

  När vi förändrar synen på oss själva förändras även hur andra ser på oss. Det kräver insikter och det krävs mod. 

  Ju mer du utmanar dig själv och dina inlärda sanningar - desto mer växer du. 

  "DU är alltid viktigare än din prestation."  - Niclas Timmerby

  Finns som fysisk bok (374 sidor, A5) och som e-bok.

  7 steps within self-leadership

  Every time you are influenced by another person in your life, it shapes and moldes you as a human being. It affects your thoughts, behavior, attitude, well-being, how you act towards your goals, and how you, from that moment on, influence other people you meet on your life journey.

  This book is about taking control of the rest of your life. Living life to the fullest and dying in a unique way is truly an art, and you hold the brush in your hand to complete the masterpiece - yourself.

  The book provides you with 7 steps:
  1. What life have you learned to live?
  2. What is your potential?
  3. Who do you want with you on the journey?
  4. Live, think, and act in the present.
  5. The negative veil.
  6. The long-term perspective.
  7. The final destination.

  "People are like flowers, in the right environment, everyone can flourish." - Niclas Timmerby 

  Available as a physical book (464 pages, A5) and as an e-book.