Resan & Målet


Alla lag som trivs tillsammans och samtidigt går framåt har god kommunikation.

Det är som magi...

När ett lag trivs tillsammans och går framåt uppstår en känsla av "flow", när allt bara flyter på - oavsett förutsättningar. Laget tar 100 procent ansvar över sitt arbete och sin arbetstid, gläds tillsammans, kämpar tillsammans, lyfter varandra, stöttar varandra, har fokus på laget och resultatet, söker efter lösningar, pushar varandra. Hela laget går framåt och kommunicerar hela tiden med varandra.

Och det är så tydligt...

När ett lag inte går framåt, vilket påverkar arbetsmoral, dagliga rutiner, effektivitet, glädje och resultat är orsaken oftast dålig kommunikation och dålig trivsel - då uppstår samma fenomen i alla lag:

 • Människor har fokus på fel saker.
 • Människor sprider negativa signaler.
 • Människor hittar problem.
 • Människor går från uppsatta rutiner och börjar göra saker på sitt eget sätt.
 • Människor börjar skjuta på saker som skall göras.
 • Hela laget tappar energi, fokus, koncentration, tempo och effektivitet.


MÅLET

När det görs klart i ett lag att resan framåt är allas enskilda och gemensamma ansvar samt att om någon inte vill följa med på resan är det bara att sluta - blir kartan på en gång väldigt tydlig och självklar.

Mitt mål är att skapa långsiktiga, positiva förändringar hos samtliga medarbetare och i er organisation.

Läs mer detaljerat hur vi tillsammans tar oss till målet i fliken upplägg

För att nå mål och ambitioner krävs en stabil grund. I ett lag som vill framåt finns inga genvägar, alla behöver (1) acceptera sin roll, (2) förstå sitt uppdrag och (3) ta 100 procent ansvar för sin egen insats.

Några exempel på workshops:

 • Vi skapar regler inom laget för att alla skall förstå vad som gäller inom laget. Hur behandlar vi varandra och hur förväntas vi arbeta tillsammans?
 • Vi arbetar med två verktyg som gör (1) ni kan ha högt i tak på riktigt, så alla kan prata med den saken berör och undvika "onödigt snack i korridoren", samt (2) de verktyg som gör att du som ledare kan delegera och ändå säkerställa den kvalitet du eftersträvar.
 • Vi använder oss av den geometriska skalan för att konkret påvisa hur laget tillsammans skall ta sig framåt.
 • Vi gör en analys av beteendestilar så alla får en djupare förståelse för varandra och att alla har viktiga egenskaper för att ta laget framåt.
 • Vi arbetar fram ett gemensamt verktyg så alla inser vad som är viktigt på arbetsplatsen och hur vi kan säkerställa att vi gör rätt saker.